IŠORINĖS PRAKTIKOS VERTINIMO APKLAUSA FINANSAI


Gerbiamas studente,
Šia apklausa siekiame sužinoti Jūsų nuomonę apie atliktą praktiką. Jūsų  nuoširdūs atsakymai padės tobulinti studijų procesą ir vertinti praktikos vietų tinkamumą studijų rezultatams pasiekti.
Apklausos rezultatai bus skelbiami apibendrinta forma.
Iš anksto dėkojame už dalyvavimą.

Ši apklausa yra anoniminė.
Apklausos įrašai neturės informacijos, pagal kurią Jus būtų galima identifikuoti, nebent pačioje apklausoje bus specialus klausimas. Jei Jūs atidarydamas apklausą panaudojote identifikuojančią žymą, galite būti užtikrintas, kad ši žyma nebus saugoma kartu su Jūsų atsakymais. Ji laikoma atskiroje duomenų bazėje ir bus naudojama tik nustatant ar Jūs baigėte (ar nebaigėte) atlikti apklausą. Identifikavimo žymos susiejimas su apklausos atsakymais yra neįmanomas.