BAIGIAMOJO KURSO STUDENTŲ APKLAUSA APIE STUDIJŲ PROGRAMĄ


Gerbiamas studente,
mums labai svarbi Jūsų nuomonė apie studijuotą studijų programą. Apklausa leis suprasti studentų požiūrį į studijas ir profesinės veiklos perspektyvas, suteiks galimybę tobulinti studijų procesą.
Apklausos rezultatai bus skelbiami apibendrinta forma.
Iš anksto dėkojame už dalyvavimą.

Ši apklausa yra anoniminė.
Apklausos įrašai neturės informacijos, pagal kurią Jus būtų galima identifikuoti, nebent pačioje apklausoje bus specialus klausimas. Jei Jūs atidarydamas apklausą panaudojote identifikuojančią žymą, galite būti užtikrintas, kad ši žyma nebus saugoma kartu su Jūsų atsakymais. Ji laikoma atskiroje duomenų bazėje ir bus naudojama tik nustatant ar Jūs baigėte (ar nebaigėte) atlikti apklausą. Identifikavimo žymos susiejimas su apklausos atsakymais yra neįmanomas.