Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Ignatavičiūtė Danguolė (Aspskaitos sistemų valdymas)

DALYKO (MODULIO) DĖSTYMO KOKYBĖS APKLAUSA
Gerbiamas studente,
Šia apklausa siekiame sužinoti Jūsų nuomonę apie šį semestrą studijuoto dalyko (modulio) dėstymo kokybę.
Apklausos rezultatai bus skelbiami apibendrinta forma.
Iš anksto dėkojame už dalyvavimą.
Ši apklausa yra anoniminė.

Apklausos įrašai neturės informacijos, pagal kurią Jus būtų galima identifikuoti, nebent pačioje apklausoje bus specialus klausimas.

Jei Jūs atidarydamas apklausą panaudojote identifikuojančią žymą, galite būti užtikrintas, kad ši žyma nebus saugoma kartu su Jūsų atsakymais. Ji laikoma atskiroje duomenų bazėje ir bus naudojama tik nustatant ar Jūs baigėte (ar nebaigėte) atlikti apklausą. Identifikavimo žymos susiejimas su apklausos atsakymais yra neįmanomas.